Straciłeś pieniądze na polisolokacie?

Pomożemy je odzyskać!

 

Towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło Ci jedynie część Twoich pieniędzy, które oszczędzałeś przez wiele lat? Rzeczywistość okazała się zupełnie inna niż obietnice towarzystw ubezpieczeniowych? Już teraz możesz odzyskać nienależnie pobrane opłaty.

W przypadku zerwania polisolokaty Towarzystwa Ubezpieczeń pobierają od swoich klientów opłatę. Warto wskazać, że bez znaczenia jest to jak ta opłata się nazywa. Mogą to być więc „opłaty likwidacyjne”, „kwoty wykupu”, czy też „opłaty rezygnacyjne”. Kluczowy bowiem jest fakt, iż wysokość pobieranych opłat jest niezgodna z prawem. Orzecznictwo sądów w tej kwestii jest jednogłośne. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń na mocy których pobierane są tak wysokie opłaty stanowią niedozwolone klauzule umowne. Oznacza to, że Towarzystwo Ubezpieczeń nienależnie pobrało Twoje pieniądze. Pamiętaj o tym, że możesz je odzyskać! Wysokość pobranych opłat to nawet 90% kwoty zgromadzonej na polisolokacie.


Czym właściwie jest polisolokata?

Polisolokatami lub polisami inwestycyjnymi potocznie nazywamy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Są to produkty oferowane przez towarzystwa ubezpieczeń, których celem jest gromadzenie środków pieniężnych, jak w przypadku tradycyjnych lokat, dodatkowo powiązanych z ubezpieczeniem na życie. Istotą polisolokaty jest wpłacanie określonej sumy pieniędzy na specjalnie utworzone konto przez dłuższy okres czasu np. 5, czy 15 lat. Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twój produkt jest polisolokatą? Jesteśmy po to, aby to dla Ciebie sprawdzić!


Skontaktuj się z nami już teraz!

Możliwość dochodzenia zwrotu pieniędzy jest ograniczona w czasie.
Sprawdzimy dla Ciebie, czy okres ten nie minął!


Zaufaj profesjonalistom!

Nasz zespół prawników, adwokatów i radców prawnych posiada wszechstronne doświadczenie zarówno w sprawach odszkodowawczych, jak i sprawach związanych z odzyskiwaniem nienależnie pobranych opłat za zerwanie polisolokat. Gwarancją sukcesu jest powierzenie nam prowadzenia Twojej sprawy.


Brak opłat wstępnych!

Twój sukces jest również naszym sukcesem dlatego dopóki nie odzyskasz swoich pieniędzy – nic nie płacisz!